Til forsiden   Kontakt  
  
  
 
Sponsorer

Nyheder fra forbundet
Log ind
Brugernavn

KodeordHar du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Ekstraordinær regionsgeneralforsamling i DAI Region Syddanmark

Forbundsledelsen, 3. oktober 2016


Til DAI’s medlemsforeninger i Region Syddanmark, repræsentanter valgt på idrætsmøder og medlemmer af regionens udvalg.

Indkaldelse til ekstraordinær regionsgeneralforsamling i DAI Region Syddanmark
torsdag, den 27. oktober kl. 19.00 i Bramdrupdam Sports – og mødecenter, Bramdrupskovvej 110, 6000 Kolding.

Medlemmerne af DAI Region Syddanmarks regionsledelse har på et møde 16. august 2016 besluttet at trække sig, og har efterfølgende overladt det til DAI’s forbundsledelse at indkalde til en ekstraordinær regionsgeneralforsamling om valg af en ny regionsledelse. Der er således tale om en helt ekstraordinær situation, da det normalt er regionsledelsen, der indkalder.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær regionsgeneralforsamling 27. oktober kl. 19.00 i Bramdrupdam Sports – og mødecenter, Bramdrupskovvej 110, 6000 Kolding med følgende dagsorden:

1. Velkomst og redegørelse ved DAI’s forbundsformand Jan F. Ludvigsen
2. Valg af dirigent
3. Valg af medlemmer af regionsledelsen:
  a. Formand – vælges frem til generalforsamlingen i 2018
  b. Næstformand – vælges frem til generalforsamlingen i 2017
  c. Kasserer – vælges frem til generalforsamlingen i 2017
  d. 2 medlemmer – vælges frem til generalforsamlingen i 2018
  e. 2 medlemmer – vælges frem til generalforsamlingen i 2017
  f. 2 suppleanter – vælges frem til generalforsamlingen i 2017
4. Afslutning

Hver forening, der har opfyldt sine forpligtelser til forbund og region har ret til at deltage med 3 repræsenter med stemmeret. Ligeledes har de enkelte idrætsmøder ret til at deltage med 3 repræsentanter med stemmeret. Herudover kan medlemmer af regionens udvalg og medlemmer af forbundsledelsen samt indbudte gæster deltage med taleret, men uden stemmeret.

Der bydes på en ostemad, kaffe, vand eller øl. Af hensyn til bestilling af dette bedes man tilmelde sig på e-mail: dai@dai-sport.dk senest 24. oktober med angivelse af, hvor mange man deltager med.

Med venlig hilsen
Jan F. Ludvigsen, / Palle Thomsen,
forbundsformand/ forbundssekretær

DAI Regionsledelsen Syddanmark er trådt tilbage

Efter et møde i Sdr. Jylland krævede Krolf Sdr. Jylland regionsformandens afgang inden for 24 timer.

For ikke at stå i vejen for DM i krolf trådte han tilbage samme aften. Den samlede regionsledelse kan ikke acceptere dette og er også trådt tilbage.

Alle idrætsudvalg bortset fra krolf Sdr. Jylland bakker også regionsformanden op og alle regionale udvalg incl. div. tillidshverv i forbundet har trukket sig.

Forbundsformand Jan Ludvigsen er orienteret og taget det til efterretning.

Der er nedsat et afviklingsudvalg som overleverer regionens aktiver til forbundet d. 29. september 2016.

 

 

DAI senioridrætscenter nr. 3 indviet i Esbjerg

DAI region Syddanmark var repræsenteret ved  regionsmedlem Jørn Tang der overrakte det synlige bevis på at Esehuset plejecenter nu er certificeret Senioridrætscenter.

Jørn Tang omtalte flg.: Projektet beviser  at uanset hvilket stadium man befinder sig, så giver idrætten positive indspark for deltagerne. Esehuset er et godt eksempel på at samarbejde mellem en idrætsorganisation som vores - det offentlige og de lokale kræfter kan løfte i flok, så det bliver "et bedre og sjovere sted at være".

PÅ billedet ses byrådsmedlem Henning Ravn -Distriktschef Karen Rask Pedersen og DAI regionsmedlem Jørn Tang.

Stort tillyke